วัตถุประสงค์
1.
เป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำระหว่างนักอนุรักษ์ดินและน้ำ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป
2.
ส่งเสริม เผยแพร่และสนับสนุนให้มีการนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำไปใช้ในไร่นาและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
3.
สนับสนุนการวิจัยขั้นประยุกต์ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายน้อยสำหรับนำไปใช้ในไร่นาได้อย่างกว้างขวาง
4.
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้นักวิชาการและผู้สนใจค้นคว้า
5.
ให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการ และสถาบันต่าง ๆ เกี่ยวกับดินและที่ดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ำ
6.
ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของชมรม และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2561-0773
email: swcst@ldd.go.th

 

 

 


หนังสือ Incentives in
     Soil Conservation
 CD-Rom
     (Land Degradation)
 นาฬิกาตั้งโต๊ะ
 เสื้อยืดคอโปโล
 พวงกุญแจ
 โคมไฟใหญ
 เข็มติดเสื้อ


จำนวนผู้เข้าชม

free web counter
 
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2561-0773 หรือ 1760 ต่อ 1218
E-Mail : swcst@ldd.go.th